Temahelger, konsertar og mykje meir

Pakkar & Tilbod

12. november

Julebord

Helgepris frå kr. 3800,-

Seniorpakke

Prisar frå kr 1400,-

Spapakke

Utvalde datoar frå kr 1690,-

Konferansepakke

Pris frå kr. 1890,-