Temahelger, konsertar og mykje meir

Pakkar & Tilbod

01. - 31. august

Sommartilbod i august

Frå kr 2100,-,-
01. juli

Nytt aktivitetstilbod

Sommar i Geiranger

05. september

Guida tur til Skageflå

Pris pr/pers
02. - 11. oktober

Haustferie

Familiepakke frå kr 3090,-

Program 2020