De historiske

Hotel Union er stolt medlem av De Historiske hotell og spisesteder. De historiske er ein unik medlemsorganisasjon som består av mange av Noregs mest sjarmerende hotell og spisestadar. DHH er består av unike hotell, spisestadar og 2 båtar. I lenka under kan du lese meir om DHH og dei ulike medlemma.


 

Krav

For å få tildelt ein slik tittel kreves det eit bevisst forhold til vertskapsrolla, der historiefortelling dannar ramma for opplevingane innan overnatting og gastronomi.

Unike medlem

Til tross for at medlemma i De Historiske har individuelle særpreg og karakter, vil du finne fleire fellestrekk; ein varm velkomst, god service, ei vennleg atmosfære og høg standard i alle ledd. Vår felles kvalitetsstandard sikrar eit gjennomgående høgt nivå i gruppa, og våre verdiar «gjestfri», «personlig» og «kvalitetsbevisst» skal bidra til å nå vår felles visjon; Vi skal opplevast som «ein god stad å vere».