Temahelger, konsertar og andre aktivitetar på hotellet

Aktivitetskalender

26. - 28. april

Strikkehelg

Helgepris pr. person frå kr. 3500,-
17. mai

Feir nasjonaldagen i Geiranger

26. - 29. september

Festspela i Geiranger

27. september - 13. oktober

Haustferie

14. februar

Lyskunstfestival

07. - 09. mars

Jentehelga 2025