Personvern og informasjonskapsler

Når du er i kontakt med oss for å for å bestille tjenester fra oss, motta vårt nyhetsbrev eller bruker nettsiden vår, vil Hotel Union Geiranger behandle personopplysninger om deg. Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og vi er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse.

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Hotel Union Geiranger v/ administrerende direktør. Kontaktinformasjon til Hotel Union Geiranger er:

E-post: info@hotelunion.no
Telefon: +47 70 26 83 00
Adresse: Geirangervegen 100, N-6216 Geiranger, Norway
Organisasjonsnummer: 960 465 725


2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss og om bruk av tjenestene våre. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet til din e-post. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss, for eksempel ved å sende oss en e-post til info@hotelunion.no, per telefon eller gir tilbakemelding gjennom funksjoner i tjenesten (kommentarfelt, skjema eller lignende på vår nettside). Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. For å levere deg den tjenesten du har bestilt av oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte komme av bestillingen. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter i vår cookies erklæring. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysninger som samles inn via nettsiden daglig.
  5. Vi kan bruke opplysninger om din aktivitet på våre tjenester kombinert med tekniske data (som loggfiler med flere) for å hindre, begrense og granske ulike typer misbruk av tjenestene våre. Med “misbruk” mener vi blant annet bruk av falske profiler, spamming, trakassering, forsøk på å logge seg inn på andres konto, samt annen atferd som er i strid med gjeldende lovgivning.


Cookies
Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen til våre webside. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din enhet (f.eks. din smartphone, PC, Ipad o.l.) Cookies hjelper til med å identifisere hvilke sider som blir besøkt av våre websider. Informasjonen som blir lagret ved hjelp av en cookie kan være for å finne ut hvordan du som bruker nytter deg av våre websider, hvilken webleser du benytter og hvilke websider du har besøkt. En permanent cookie ligger igjen på din enhet på ubestemt tid. En sessioncookie blir lagret tilfeldig i din enhets minne, mens du er inn på våre hjemmesider. Sessioncookies blir slettet når webleseren blir lukket. Vi bruker både permanente cookies og sessioncookies.

Om du ikke vil at våre websider skal lagres på din enhet, kan du inaktivere cookis i din webleser. Dersom du inaktiverer cookies på dine innstillinger på din enhet vil funksjonaliteten på våre websider bli redusert.


3. Hvem deler vi opplysningene med?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Dette innebærer at vi ikke vil dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg eller et lovgrunnlag pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd i behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • PcSupport AS
  • Sorentio AS
  • Havnevik AS
  • Avento AS
  • SPI AS


Offentlige myndigheter
Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.


4. Lagringstid og hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. Det er også viktig for oss at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte.

Dersom du logger inn, kan du selv få innsikt i data som Hotel Union Geiranger har lagret om deg i tjenesten i vår database, som er tilgjengelig via din konto via webshop eller kontakt med oss på info@hotelunion.no. På denne måten kan du også styre i hvilken grad data om deg skal brukes til personalisering av våre tjenester og produkter som vi annonserer på våre websider eller andres.
Du kan endre data som er lagret om deg i tilknytning til Hotel Union Geiranger ved Union spa eller andre av hotellets produkter ved å logge inn på “Min side” på den aktuelle tjenesten eller ta kontakt med oss på info@hotelunion.no.

Du kan også ta kontakt med oss på info@hotelunion.no for å ta i bruk dine rettigheter. Vi vil svare på din henvendelse til oss få fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Den enkleste måten å gjøre dette på å logge deg inn på din konto via webshop eller kontakt med oss på info@hotelunion.no.


5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no


6. Særlig om barns personvern

Som hovedregel ønsker vi ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder, med unntak av våre tjenester på Facebook-konto der alle kan kommentere artikler.
Det er egne overvåkingsrutiner for disse kommentarene. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger i andre sammenhenger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.


7. Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Det samme gjelder med hensyn til endringer om regelverket om behandling av personopplysninger. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.


8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen ta kontakt med oss på info@hotelunion.no.

For spørsmål knyttet til ditt abonnement, se kontaktinformasjon på hvor du har lagt deg inn på vår online spa booking. Eventuell andre informasjoner får du fra info@hotelunion.no.

For spørsmål knyttet til ditt abonnement, se kontaktinformasjon på hvor du har lagt deg inn på vår online spa booking. Eventuell andre informasjoner får du fra info@hotelunion.no.


Sist oppdatert: mai 2018