Jubileum

Hotel Union er den perfekte staden å samlast. Enten du vil invitere til ei etterlengta familiehelg, eller der eit jubileum fortener ei skikkelig feiring.

Kontakt oss på telefon 70 26 83 00 eller på epost: booking@hotelunion.no for hjelp til planlegging av ditt jubileum.
Bestill opphald