Jubileum

Hotel Union er den perfekte staden å samlast. Enten du vil invitere til ei etterlengta familiehelg, eller der eit jubileum fortener ei skikkelig feiring.

Vi har fortsatt ledig i følgande periodar:

27. - 29. september

Haustferien 4. - 13. oktober

Havets festbord 18. - 20. oktober

Førjulshelg 01.- 03. november

Julebord frå 15. november

Kontakt oss på telefon 70 26 83 00 eller på epost: booking@hotelunion.no for hjelp til planlegging av ditt jubileum.
Bestill opphald